[ 11.10.2018 ]

Sprawdź ile kosztuje 1 m3 i 1 kWh gazu ziemnego?

 

W cennikach dostawców gazu ceny są podawane nie za 1 m3, ale za 1 kWh ponieważ jest to bardziej miarodajne ze względu na to, że gaz ma różną wartość opałową.

Do obliczenia ilości pobranej energii w kWh należy skorzystać ze wzoru:

Ilość pobranego gazu w m3 x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh

Należy więc znać współczynnik konwersji, który jest ilorazem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6. Ciepło spalania to po prostu wartość opałowa paliwa, które jest dostarczane do domu, wyrażona w MJ/m3. Przeciętnie wysokometanowy gaz ziemny ma 39 MJ/m3.

Załóżmy więc, że w naszym hipotetycznym domu miesięczne zużycie gazu w sezonie grzewczym wynosi 200 m3. Z kolei współczynnik konwersji wynosi 10,8.

200 m3 x 10,8 = 2160 kWh

Jest to faktyczne miesięczne zużycie gazu dla podanego w przykładzie domu.

Cena m3 gazu ziemnego w Polsce

Stawki podane w kWh różnią się w zależności od dostawcy. W Polsce jest ich kilkudziesięciu. Ceny brutto oferowane przez najpopularniejszych dostawców: PGNiG - 12,091 gr, Tauron - 11,467 gr, HEG Gaz - 11,305 gr, Błękitna Energia - 11,562 gr, Konerg S.A.- 11,340 gr, PGE - od 11,144 do 11,614 gr w zależności od długości umowy; Audax Energia - 11,491 gr.

Można więc przyjąć, że dla naszego domu zużywającego 200 m3 gazu miesięcznie cena 1 m3 gazu ziemnego wynosi u poszczególnych dostawców: PGNiG - 1,30 zł; Tauron - 1,24 zł, HEG Gaz - 1,22 zł, Błękitna Energia - 1,25 zł, Konerg S.A. - 1,22 zł, PGE od 1,20 do 1,25 zł, Audax Energia - 1,24 zł. Jest to oczywiście cena bez opłat przesyłowych i abonamentu.

Średnioroczna, pełna (z przesyłem) cena gazu ziemnego w Polsce w taryfie grzewczej dla gospodarstw domowych W-3 (zużycie: 1201-8000 m3) wynosi  2,18 zł / m3

 

>>> Koszt roczny ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 w zależności od rodzaju paliwa oraz zapotrzebowania na ciepło

 

 

Zmiana dostawcy gazu

Jest to banalnie proste – zupełnie jak w przypadku zmiany dostawcy prądu. Wystarczy znaleźć firmę, która zaoferuje najlepsze warunki (czyli najniższą cenę) i upoważnić ją do załatwienia wszystkich formalności. Samodzielne przechodzenie przez wszystkie procedury nie ma najmniejszego sensu.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą? Nie tylko na cenę jednostkową za kWh gazu. Najważniejsze jest to, jak długo dostawca będzie gwarantować niezmienność ceny.

Koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie pozostałe opłaty dystrybucyjne, które w dużej mierze zależą od wybranej taryfy. Sama cena jednostkowa gazu nie ma aż tak dużego wpływu na wysokość faktury, jak właśnie dodatkowe opłaty: abonament, opłata przesyłowa itd. Może się zdarzyć, że firma A zaproponuje bardzo korzystną cenę za gaz, ale jednocześnie dwukrotnie wyższy abonament.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

  http://ad.stat.4u.pl/s4u.gif