[ 13.09.2021 ]

Sprawdź koszt gazu ziemnego

 

Ceny gazu podawane są w cennikach sprzedawców nie za 1 m3, ale za 1 kWh ponieważ jest to bardziej miarodajne ze względu na różną wartość opałową gazu.

Do obliczenia ilości pobranej energii w kWh należy skorzystać ze wzoru:

Ilość pobranego gazu w m3 x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh

Należy więc znać współczynnik konwersji, który jest ilorazem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6. Ciepło spalania to po prostu wartość opałowa paliwa, które jest dostarczane do domu, wyrażona w MJ/m3. Przeciętnie wysokometanowy gaz ziemny ma 39 MJ/m3.

W naszym przykładowym domu miesięczne zużycie gazu w sezonie grzewczym to 200 m3, a współczynnik konwersji wynosi 10,8.

200 m3 x 10,8 = 2160 kWh

 

Cena m3 gazu ziemnego w Polsce

 

ŚREDNIA CENA [zł/m3]

ŚREDNIE OPŁATY STAŁE [zł/miesiąc]

ABONAMENTOWA

DYSTRYBUCYJNA

1,75

7,80

26,20

34,00

Średnioroczna, pełna (zawierająca ww. składniki) cena gazu ziemnego w taryfie grzewczej dla gospodarstw domowych W-3 (zużycie: 1201-8000 m3)

2,03 zł/m3

 

Taryfy sprzedawców gazu: [ PGNiG ] [ Tauron ] [ BE ] [ PGE ] [ Audax ]

 

>>> Koszt ogrzewania domu 150 m2 w zależności od typu paliwa oraz zapotrzebowania na ciepło

 

 

Zmiana dostawcy gazu

Jest to banalnie proste – zupełnie jak w przypadku zmiany dostawcy prądu. Wystarczy znaleźć firmę, która zaoferuje najlepsze warunki (czyli najniższą cenę) i upoważnić ją do załatwienia wszystkich formalności. Samodzielne przechodzenie przez wszystkie procedury nie ma najmniejszego sensu.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą? Nie tylko na cenę jednostkową za kWh gazu. Najważniejsze jest to, jak długo dostawca będzie gwarantować niezmienność ceny.

Koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie pozostałe opłaty dystrybucyjne, które w dużej mierze zależą od wybranej taryfy. Sama cena jednostkowa gazu nie ma aż tak dużego wpływu na wysokość faktury, jak właśnie dodatkowe opłaty: abonament, opłata przesyłowa itd. Może się zdarzyć, że firma A zaproponuje bardzo korzystną cenę za gaz, ale jednocześnie dwukrotnie wyższy abonament.

 

 

 cena-pradu.pl na Twitterze - Dołącz do nas i czytaj informacje "pod napięciem"

 

 

 

 

 

   

 

 

NA PRĄD I GAZ:  Oświetlenie  Ogrzewanie  Klimatyzacja  AGD  RTV

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

  http://ad.stat.4u.pl/s4u.gif