Kalkulator kosztu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w grupie taryfowej G11 dla ceny 0,55 zł/kWhKALKULATOR KOSZTU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJKalkulator zużycia energii elektrycznej

 

OBLICZ KOSZT ZUŻYCIA PRĄDU

(gospodarstwa domowe - grupa taryfowa G11 - ZOBACZ CENY)

Proszę podać moc urządzenia

w Watach (1 kW = 1000 W)

Dzienny czas korzystania 

z urządzenia:

Urządzenie 1: W

minut

Urządzenie 2: W

minut

Urządzenie 3: W

minut

Kliknij tu:

dzień: kWh
tydzień: kWh

miesiąc:

kWh

http://ad.stat.4u.pl/s4u.gif